Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.05.2016

Minister Jakub Skiba przedstawił w Brukseli polskie stanowisko wobec kryzysu migracyjnego

Rada JHA

Prace nad Europejską Straży Graniczną i Przybrzeżną oraz współpraca UE – Turcja były głównymi tematami piątkowego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W imieniu Ministra Mariusza Błaszczaka uczestniczył w nim Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA.

Propozycja dotycząca Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej stanowi kluczowy element pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej, przedstawionego w grudniu 2015 r. Jego celem jest przezwyciężenie kryzysu migracyjnego jeszcze na zewnętrznych granicach Unii.

Ministrowie omówili również stan realizacji zobowiązań wynikających z podjętych w ostatnim czasie decyzji w ramach współpracy UE – Turcja. Polska, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi deklaracjami jest gotowa do zapewnienia dalszego wsparcia finansowego na rzecz Turcji oraz wsparcia Grecji poprzez oddelegowanie do 60 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 40 funkcjonariuszy Policji oraz 20 pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców.

Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych jest jednym ze składów Rady Unii Europejskiej, gromadzącej ministrów państw członkowskich. Odpowiada ona za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen. Jej zadaniem jest także ułatwianie i ulepszanie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu dba ona o ochronę granic zewnętrznych i stara się zacieśniać współpracę policyjną i celną.

Mapa serwisu