Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.05.2016

Nowy komendant stołecznej Policji

Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji

Minister Mariusz Błaszczak powołał inspektora Roberta Żebrowskiego, dotychczasowego zastępcę komendanta stołecznego do spraw kryminalnych na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji. W uroczystości wzięli udział także Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Nowemu komendantowi stołecznemu w związku z objęciem stanowiska, jako pierwszy pogratulował minister Mariusz Błaszczak.

– Podjąłem decyzję o powołaniu na Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskiego w uznaniu jego dotychczasowej pracy. Jego ogromne doświadczenie, umiejętność współpracy oraz ambicja dają gwarancję, że Komenda Stołeczna Policji będzie zarządzana w sposób profesjonalny. Szczególnie w kontekście wielkich wyzwań stojących przed Policją, m.in. lipcowym szczytem NATO w Warszawie. Komenda stołeczna pełni ważną rolę, ponieważ jej działania koncentrują się w miejscu najważniejszych wydarzeń w kraju. Jest formacją, której najważniejszym zadaniem jest stać na straży obywateli - powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Minister poinformował o pracach nad ustawą o modernizacji Policji, a także wymaganiach, jakie stawia przed funkcjonariuszami podkreślając, że najważniejszy jest etos służby.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk w swoim wystąpieniu powiedział: – Nowo powołany komendant jest człowiekiem kompetentnym i zaangażowanym w służbę, co zapewni dobrą pracę – powiem to z pełnym przekonaniem – najważniejszej komendy w Polsce. Właściwie zarządzany garnizon pozwoli mieszkańcom i odwiedzającym stolicę turystom czuć się bezpiecznie.

Szef stołecznej Policji insp. Robert Żebrowski ma 46 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku Wydziału Nauk Politycznych. Ukończył studia podyplomowe zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od początku swojej 24-letniej kariery zawodowej związany ze stołecznym garnizonem. Zaczynał od podstawowych stanowisk w pionie kryminalnym, we wrześniu 2007 r. objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. Po sześciu latach został komendantem powiatowym w Mińsku Mazowieckim, a po kolejnych dwóch komendantem rejonowym Warszawa III. 4 marca br. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do spraw kryminalnych. Nagrodzony Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

/Źródło: www.policja.waw.pl/

  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #1
  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #2
  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #3
  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #4
  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #5
  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #6
  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #7
  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #8
  • Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji / źródło: policja.waw.pl #9

Mapa serwisu