Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.05.2016

Umowa o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej pomiędzy Polską i Iranem

Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Iranu omówili na poniedziałkowym spotkaniu tematy związane ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Rozmawiano także o szkoleniu i współpracy polskich oraz irańskich służb w tym zakresie.

Minister Mariusz Błaszczak, a także Abdoreza Rahmani Fazli, minister spraw wewnętrznych Islamskiej Republiki Iranu, podpisali uroczyście umowę o współpracy obu krajów w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Celem umowy jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości, w tym wykrywanie sprawców czynów zabronionych. Poprzez współpracę służby obu krajów zwalczać mają w szczególności przestępstwa o charakterze zorganizowanym o skali międzynarodowej. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowi priorytet zarówno dla Polski, jak i strony irańskiej, co podczas spotkania podkreślali obaj ministrowie.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej jest drugą tego typu umową zawieraną pomiędzy oboma krajami. Pierwszym takim dokumentem było Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami z 11 lipca 2005 r., które weszło w życie 4 lutego 2008 r. 

  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #1
  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #2
  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #3
  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #4
  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #5
  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #6
  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #7
  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #8
  • Uczestnicy spotkania dotyczącego umowy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej #9

Mapa serwisu