Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.05.2016

MSWiA sfinansuje szkolenia dla ratowników wodnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził decyzję Komisji konkursowej o przyznaniu dotacji poniższym organizacjom:

  1. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 17.490 zł;
  2. Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 19.100 zł;
  3. Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 23.200 zł;
  4. Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 16.200 zł;
  5. Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja w kwocie 19.264 zł

Organizacje te będą prowadzić szkolenia dla ratowników wodnych.

Oferty były weryfikowane po pierwsze pod względem spełnienia wymogów formalnych, tzn. złożenia na odpowiednich formularzach oraz ujęcia wszystkich wymagane informacji, oświadczeń i załączników. Następnie ofert poddano ocenie merytorycznej. Wynikiem tych prac było wyodrębnienie 5 najkorzystniejszych ofert.

W skład Komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele: Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dokonała ona oceny poszczególnych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

Szczegółowe informacje na temat wyników postępowania znajdują się w serwisie BIP Ministerstwa

Mapa serwisu