Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.05.2016

Ustawa metropolitalna: nowe rozwiązanie dla Śląska

ustawa metropolitalna

Umożliwienie stworzenia związku metropolitalnego na obszarze województwa śląskiego jest celem skierowanej w środę do uzgodnień międzyresortowych Ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Związek metropolitalny w woj. śląskim będzie powołany przez Radę Ministrów. W jego skład wejdą gminy położone w tym województwie zamieszkane łącznie przez ponad 2 mln osób. Dzięki temu, najważniejsze dla mieszkańców usługi, takie jak transport czy rozwój i promocja obszaru, będą zarządzane przez jeden podmiot, który będzie brał pod uwagę potrzeby całej metropolii. Gminy będą miały możliwość wspólnego kształtowania ładu przestrzennego oraz prac nad wspólną komunikacją.

Aktualnie obowiązująca Ustawa o związkach metropolitalnych zawiera istotne mankamenty, które w praktyce uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie takiego związku. W myśl projektu ustawy, proces utworzenia związku metropolitalnego na Śląsku zostanie uwolniony od nadmiernie rozbudowanych procedur. Związek będzie mógł płynnie przejąć mienie oraz zadania, tak, aby zagwarantować ciągłość ich realizacji. Zostanie również zachowana trwałość projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ustawy wprowadza również nowe zapisy dotyczące funkcjonowania organów związku metropolitalnego. W aktualnie obowiązującym rozwiązaniu, w przypadku braku jednego z członków, na przykład z powodu choroby, zarząd byłby niezdolny do działania. Nowa ustawa zwiększa liczbę członków zarządu z 3 do 5, co pozwoli uniknąć takich sytuacji.

Nowa ustawa metropolitalna w województwie śląskim pozwoli na bardziej sprawne funkcjonowanie  obszaru śląskiego i na lepszą realizację zadań publicznych, co przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców Śląska.

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy znajdują się w serwisie BIP MSWiA

Mapa serwisu