Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.05.2016 Array

Ćwiczenia służb przed Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży

Policjanci, antyterroryści, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, żołnierze i służby ratownicze i miejskie wzięły udział we wspólnych ćwiczeniach „BASTION”, w ramach przygotowań do zabezpieczenia Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. - Czekają nas bardzo ważne wydarzenia o skali międzynarodowej. Zadaniem służb biorących udział w ćwiczeniach było przede wszystkim sprawdzenie koordynacji działalności poszczególnych służb zarówno tych, które podlegają MSWiA, jak i MON oraz MZ – podkreślił Mariusz Błaszczak, szef MSWiA.

- Służby muszą sprawnie funkcjonować i współdziałać w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia, czy życia. Te ćwiczenia pokazały, że służby są dobrze przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Szczytu NATO i pielgrzymom biorącym udział w Światowych Dniach Młodzieży -  powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA podziękował komendantom wszystkich służb za przygotowanie do najważniejszych wydarzeń, które nas czekają już w lipcu. Ćwiczenia „Bastion” były generalnym sprawdzianem zgrania i współpracy służb oraz podmiotów zaangażowanych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty papieża Franciszka w Polsce. To największe ćwiczenia służb na terenie kraju, w związku z przygotowaniami do zabezpieczenia szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży 2016.

W ramach operacji „BASTION” służby ćwiczyły m.in. szturm antyterrorystów i żołnierzy z jednostki GROM, ewakuację VIP-ów oraz uczestników imprezy masowej, desant ze śmigłowca policyjnego, obezwładnienie i zatrzymanie terrorystów przez oddziały szturmowe, działania pirotechniczne na miejscu wybuchu, czy transport rannej osoby przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ćwiczenia zakończyły się śledztwem z udziałem wszystkich służb biorących w nich udział.

Ćwiczenia polegały na prowadzeniu akcji ratowniczej związanej z pozorowanym atakiem terrorystycznym w trakcie imprezy masowej. Scenariusz zakładał wybuch ładunku w trakcie trwania imprezy masowej na błoniach Stadionu PGE Narodowego, ostrzał terrorystów z broni maszynowej w kierunku uczestników imprezy, pożar pojazdu obsługi organizatora imprezy, ostrzał kolumny prezydenckiej, ewakuację VIP-ów, szturm na autobus z zakładnikami z udziałem antyterrorystów i żołnierzy GROM, czy transport rannej osoby śmigłowcem do szpitala.

Po zakończeniu ćwiczeń odbył się pokaz sprzętu wykorzystywanego w trakcie całej operacji przez poszczególne służby.

Celem ćwiczeń było skoordynowanie działań służb i doskonalenie współpracy w sytuacjach kryzysowych oraz reagowania na zdarzenie związane z zagrożeniem terrorystycznym. W ćwiczeniach zaangażowanych było blisko 760 osób, skorzystano z ponad 100 pojazdów i 4 śmigłowców.

W ćwiczeniach wzięli udział m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, ABW, antyterroryści policyjni, żołnierze z jednostki GROM i Żandarmerii Wojskowej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, a także ratownicy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczenia odbyły się w okolicach Stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Przebieg ćwiczeń obserwowali Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz szefowie służb, w tym Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR.

 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #14
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #13
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #1
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #2
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #3
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #4
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #5
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #6
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #7
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #8
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #9
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #10
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #11
 • Ćwiczenia służb przed ŚDM oraz Szczytem NATO #12

Mapa serwisu