Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.06.2016

Ustawa o modernizacji służb: 6,5 miliarda na lepszą infrastrukturę, sprzęt i płace

Zapewnienie służbom podległym MSWiA narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań jest głównym celem skierowanej do uzgodnień międzyresortowych ustawy modernizacyjnej. Otrzymają one na ten cel ponad 6,5 miliarda złotych.

Prace nad ustawą rozpoczęły się z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, modernizacja obejmie wszystkie służby podległe MSWiA. Kwoty przydzielone im w ustawie zależą od potrzeb i zadań realizowanych przez każdą z formacji:

 • Policja – 4,14 mld zł;
 • Straż Graniczna – 992 mln zł;
 • Państwowa Straż Pożarna – 1,23 mld zł;
 • Biuro Ochrony Rządu – 167 mln zł.

Ustawa zakłada realizację przedsięwzięć w kilku podstawowych aspektach. Szczególny nacisk położono na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu będą oni mogli sprostać stojącym przed nimi współcześnie wyzwaniom.

 • Inwestycje budowlane – 2,35 mld zł;
 • Sprzęt transportowy  – 1,1 mld zł;
 • Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 215 mln zł;
 • Sprzęt informatyki i łączności – 1,03 mld zł;
 • Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 373 mln zł;
 • Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – 1,2 mld zł;
 • Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych  – 261 mln zł.

Program modernizacji służb obejmie lata 2017 – 2020. W tym czasie konsekwentnie realizowane będą działania, których celem będzie poprawa sprawności działania tych formacji. Środki finansowe również zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna:

 • 2017 – 1,46 mld zł;
 • 2018 – 1,31 mld zł;
 • 2019 – 2,42  mld zł;
 • 2020 – 1,32 mld zł.

Program będzie realizowany przez Komendantów Głównych Policji, PSP, SG i szefa BOR, a nadzór nad całością będzie sprawował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowoczesne i dobrze wyposażone służby są szczególnie ważne w kontekście obecnego zagrożenia terrorystycznego i niestabilnej sytuacji międzynarodowej. Realizacja programu modernizacji pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Pełny tekst projektu ustawy znajduje się w serwisie BIP Ministerstwa

Mapa serwisu