Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.06.2016

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się z litewskim szefem MSW

spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się z Tomasem Žilinskasem, litewskim ministrem spraw wewnętrznych. Ministrowie rozmawiali o wzajemnej współpracy obu państw oraz omówili kwestie związane z migracją i ochroną granic.

Dyskutowano na temat współpracy w zakresie zwalczania nielegalnej migracji oraz przeciwdziałania takim zagrożeniom, jak zorganizowany przemyt towarów akcyzowych, czy kradzionych pojazdów.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował litewskiego szefa MSW o planowanym przywróceniu w lipcu tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych, w związku ze Szczytem NATO w Warszawie i Światowymi Dniami Młodzieży. Szef MSWiA podpisał 1 czerwca w tej sprawie specjalne rozporządzenie. Tymczasowa kontrola będzie prowadzona na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Kontrola zostanie przywrócona od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Podobne rozwiązanie zastosowano w Polsce m.in. podczas Euro 2012, a także w 2013 r., podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji Klimatycznej ONZ. Możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wynika z prawa unijnego, tj. Kodeksu Granicznego Schengen.

Podczas spotkania omówiono również sprawy związane z mniejszością polską na Litwie. Minister Mariusz Błaszczak rozmawiał z ministrem Tomasem Žilinskasem na tematy dotyczące m.in. oświaty, posługiwania się językiem polskim, czy pisowni polskich nazwisk w dokumentach litewskich.

Spotkanie ministrów odbyło się w Warszawie.

 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem
 • spotkanie Ministra Błaszczaka z Tomasem Žilinskasem

Mapa serwisu