Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.06.2016

,,Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych” – rusza konkurs na realizację zadania publicznego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie działań edukacyjnych na temat właściwych i bezpiecznych zachowań w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych.

Głównym celem konkursu jest wytypowanie organizacji pozarządowej, która przeprowadzi ogólnopolskie działania informacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne, w szczególności podczas imprez masowych oraz w dużych skupiskach ludzi.

Zwycięska organizacja przeprowadzi m. in. kampanie informacyjne, debaty społeczne, warsztaty i spotkania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania planuje przekazać środki w wysokości 50 tys. zł. Na oferty czekamy do 30 czerwca 2016 r.

Zobacz więcej

 

Mapa serwisu