Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.06.2016

Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej w Poczdamie

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa

W dniach 2-3 czerwca 2016 roku w Poczdamie odbyło się XXVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Komisja została powołana 25 lat temu w oparciu o zapisy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec.

W trakcie spotkania poruszono między innymi takie problemy jak: usprawnienie połączeń komunikacyjnych, nauczanie języka polskiego w RFN, planowanie przestrzenne, a także współpraca archiwalna.

Obradom Komisji współprzewodniczyli: Anna Tulej - Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP i Joachim Bleicker - Ambasador w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W spotkaniu, ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele ministerstw: spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, infrastruktury i budownictwa, edukacji, rozwoju, a także urzędów wojewódzkich i marszałkowskich województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego; Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; euroregionów; organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz  koordynator naukowy polsko-niemieckiego projektu: „Szkolny podręcznik do nauczania historii”.

Jednym z głównych tematów omawianych w trakcie posiedzenia były działania na rzecz usprawnienia połączeń komunikacyjnych. Przedstawiono rezultaty prac z zakresie połączeń kolejowych, tj. uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy Zieloną Górą, a Berlinem, a także Gorzowem Wielkopolskim, a Berlinem oraz Pociągu do Kultury, między Berlinem, a Wrocławiem. To ostatnie połączenie stworzono w związku z wydarzeniami w Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Komisja zaleciła również dalszy rozwój nauczania języka polskiego, jako ojczystego w krajach związkowych RFN. Realizacja ma się odbywać na podstawie dokumentu strategicznego pn. „Wspieranie języka polskiego jako języka kraju pochodzenia” oraz regularny przegląd przez niemieckie landy stanu wdrożenia zapisów powyższego dokumentu.

Ważnym punktem spotkania jest odnotowane przez Komisję uruchomienie portalu internetowego zawierającego informacje na temat transgranicznej współpracy w dziedzienie planowania przestrzennego. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali również informacji dotyczącej postępu prac nad dokumentem „Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań“ .

W czasie posiedzenia, Komisja przyjęła wyrażone przez ministrów spraw zagranicznych Polski
i Niemiec stanowisko, że podczas  najbliższych konsultacji międzyrządowych zaprezentują oni opinii publicznej pierwszy tom „polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii”, jako dobry przykład współpracy polsko-niemieckiej.

W trakcie obrad dokonano podsumowania ćwierćwiecza współpracy polsko-niemieckiej, w tym również dorobku organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, a także polsko-niemieckiej współpracy archiwów w obszarze przygranicznym.

Podczas obchodów jubileuszu, Komisja wyraziła ogromne zadowolenie z osiągniętych w tym okresie efektów współpracy i podkreśliła swój szczególny wkład w kształtowanie przyjaznych stosunków między Polską, a Niemcami na przestrzeni ostatnich 25 lat. W tym kontekście podkreślono konieczność kontynuowania swoich działań w celu dalszego wspierania współpracy regionalnej i przygranicznej między Polską, a Niemcami.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji podpisali protokół z posiedzenia, zawierający zalecenia dla rządów Polski i Niemiec na polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, które odbędą się 22 czerwca 2016 r. 

Mapa serwisu