Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.06.2016

Wiceminister Jakub Skiba na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Rada JHA)

Rada

Prace nad propozycją powołania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zwalczanie terroryzmu były głównymi tematami posiedzenia Rady JHA, w którym wziął udział Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA.

Polska popiera propozycję Komisji dotyczącą ustalenia zasad europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, która ma służyć skutecznemu zarządzaniu migracjami i zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Rząd wyraźnie jednak  podkreśla, że proponowane rozwiązania nie mogą naruszać suwerennych kompetencji państw członkowskich.

Spotkanie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odbyło się 9 i 10 czerwca w Luksemburgu. Ministrowie spraw wewnętrznych obradowali drugiego dnia posiedzenia. 

 

Mapa serwisu