Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.06.2016

Podsekretarz stanu Sebastian Chwałek przewodniczył obradom Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W sali konferencyjnej im. Władysława Stasiaka odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pod przewodnictwem podsekretarza stanu w MSWiA Sebastiana Chwałka. Podczas obrad uzgodniono ponad 30 propozycji aktów prawnych, w tym rozporządzenia przedstawione przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Omawiano między innymi projekty rozporządzeń Ministra Cyfryzacji w zakresie elektronicznych usług administracji publicznej, projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Następne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu planowane jest na 20 lipca.

  • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mapa serwisu