Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.06.2016

W lipcu na Pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone startującemu już w lipcu pilotażowemu programowi dotyczącemu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Zasady programu, który uruchomiony zostanie na Pomorzu, w województwie podlaskim i garnizonie stołecznym, zaprezentował Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk,  Komendant Główny Policji.

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA zapowiedział, że informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierać się będą na trzech filarach. W pierwszym filarze będą gromadzone informacje z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar będzie stanowić część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Trzeci filar opierać się będzie o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Według założeń, mapa będzie zawierała informacje ze statystyk policyjnych z różnych lat, dotyczących m.in. przestępczości na danym terenie. Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków policji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. Tylko w województwie pomorskim, ogółem zrealizowanych zostało ponad 800 takich spotkań, w których uczestniczyło niemal 15 tysięcy mieszkańców. 

 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #1
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #3
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #4
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #5
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #6
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #7
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #8
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #10
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #12
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #13
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #14
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #15
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #16
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #2
 • W lipcu na pomorzu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa #9

Mapa serwisu