Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 22.06.2016

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak na polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w Berlinie

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

Fot. P. Tracz / KPRM

Współpraca transgraniczna oraz polityka migracyjna były głównymi tematami spotkania ministra Mariusza Błaszczaka z Thomasem de Maizière, ministrem spraw wewnętrznych Niemiec. Spotkanie odbyło się w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Berlinie.

Tegoroczne, czternaste konsultacje mają szczególny charakter dla obu krajów, gdyż przypadają na 25 rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i  przyjaznej współpracy, pomiędzy Polską, a Niemcami. Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbyły się pod przewodnictwem premier Beaty Szydło oraz kanclerz Angeli Merkel, z udziałem większości ministrów konstytucyjnych.

Spotkanie szefa MSWiA, Mariusza Błaszczaka z Thomasem de Maizière było okazją do wymiany poglądów na temat aktualnych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Poruszone zostały m. in. kwestie polityki migracyjno-azylowej i granicznej UE oraz współpraca dwustronna organów ścigania, zwłaszcza w regionie przygranicznym. Rozmawiano także na temat tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO.  

W rozmowach uczestniczyli także koordynatorzy  do spraw polsko–niemieckiej współpracy przygranicznej  i regionalnej –Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Dietmar Woidke – Premier Brandenburgii.

Rozmowy poświęcone były zagadnieniom współpracy transgranicznej, która obejmuje swym zasięgiem cały szereg zagadnień, mających wpływ na życie społeczeństwa na pograniczu, takich jak: zdrowie, komunikacja, nauczanie języka ojczystego, czy bezpieczeństwo.

Koordynatorzy m.in. zapowiedzieli organizację przez Polskę II Polsko-Niemieckiego Szczytu Kolejowego. Podkreślili również konieczność poszerzenia oferty nauczania języka polskiego, jako ojczystego. Zapowiedzieli oni również wspólną wizytę w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku w celu zapoznania się ze stanem współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. 

Do spraw wymagających pilnej realizacji, Koordynatorzy zaliczyli zawarcie porozumień wykonawczych do Umowy Ramowej między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, a także uzgodnili, że będą regularnie wymieniać informacje na temat stanu współpracy transgranicznej oraz inicjować i wspierać dalszy rozwój wspólnych polsko-niemieckich projektów.

  • Konsultacje polsko-niemieckie_fot. P. Tracz
  • Szef MSWiA Mariusz Błaszczak w Berlinie
  • Konsultacje międzyrządowe w Berlinie

Pliki do pobrania

Mapa serwisu