Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.07.2016

1 lipca ruszył pilotaż mapy bezpieczeństwa

Mapa bezpieczeństwa

1 lipca w województwach podlaskim i pomorskim oraz na terenie garnizonu stołecznego uruchomiona została mapa bezpieczeństwa. Mapa będzie interaktywnym narzędziem, dzięki któremu będzie można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji.  

Mapa będzie zawierała informacje ze statystyk policyjnych z różnych lat, dotyczące m.in. przestępczości na danym terenie. Będą one opierały się o:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków policji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. 

Pilotażowa wersja mapy została uruchomiona 1 lipca. Następnie projekt zostanie wdrożony na terenie całego kraju. 

Jednocześnie informujemy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu