Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.07.2016

Szef MSWiA: Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny

Wizyta w Kołbaskowie

- Dzisiaj w nocy przywróciliśmy kontrole na naszej granicy w ramach strefy Schengen (…) Zostało powołanych 260 mobilnych punktów kontroli. Chodzi o bezpieczeństwo, jest to działanie standardowe – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas wizyty w punkcie kontroli granicznej w Kołbaskowie.

Od 4 lipca  w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i Szczytem NATO w Polsce wprowadzono tymczasową kontrolę na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Kontrola będzie trwała do 2 sierpnia 2016 r. Również od 4 lipca zawieszony został mały ruch graniczny na granicy z Ukrainą i Rosją. Względy są identyczne. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Minister Mariusz Błaszczak oraz Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA wizytowali dziś punkt kontroli granicznej w Kołbaskowie. Jest to jedno z 260 tego rodzaju miejsc, które powołano w związku z wprowadzeniem tymczasowej kontroli.

- Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny przez Straż Graniczną. Tymczasowe kontrole są działaniem standardowym, nie będzie problemu z przekraczaniem granicy - podkreślił szef MSWiA. Minister zapewnił, że kontrole odbywają się w sposób bardzo sprawny, w ciągu kilku sekund oficer Straży Granicznej może sprawdzić personalia kierowcy.

- Polska jest krajem bezpiecznym oraz gościnnym. Zapraszamy, aby w Polsce spędzić wakacje, zapraszamy także pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie przez patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej oraz pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym, a same kontrole będą prowadzone w sposób wyrywkowy. Przywrócenie kontroli nie będzie uciążliwe dla podróżnych. Decyzja ta nie oznacza powrotu do stanu sprzed wejścia Polski do strefy Schengen, czyli do przejść granicznych ze szlabanami.

Osoby odwiedzające w tym czasie Polskę powinny być przygotowane na poddanie się procedurom kontroli, zarówno dokumentów jak i pojazdu, którym podróżują. W przypadku obywateli RP i innych państw Strefy Schengen, w razie kontroli granicznej, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport albo dowód osobisty). Obywatele państw trzecich, czyli spoza UE powinni mieć ważny paszport i wizę, jeśli jest wymagana

 • Wizyta w Kołbaskowie #12
 • Wizyta w Kołbaskowie #11
 • Wizyta w Kołbaskowie #14
 • Wizyta w Kołbaskowie #18
 • Wizyta w Kołbaskowie #16
 • Wizyta w Kołbaskowie #10
 • Wizyta w Kołbaskowie
 • Wizyta w Kołbaskowie
 • Wizyta w Kołbaskowie
 • Wizyta w Kołbaskowie #17
 • Wizyta w Kołbaskowie #20
 • Wizyta w Kołbaskowie #19
 • Wizyta w Kołbaskowie #13
 • Wizyta w Kołbaskowie #2
 • Wizyta w Kołbaskowie #3
 • Wizyta w Kołbaskowie #7
 • Wizyta w Kołbaskowie #5
 • Wizyta w Kołbaskowie #6
 • Wizyta w Kołbaskowie #8
 • Wizyta w Kołbaskowie #1
 • Wizyta w Kołbaskowie #9

Mapa serwisu