Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.07.2016

Wiceminister Jakub Skiba przedstawił w Bratysławie polski punkt widzenia na reformę systemu azylowego

rada JHA

Bieżąca sytuacja migracyjna i planowana reforma systemu azylowego były głównymi tematami  nieformalnego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), które miało miejsce w Bratysławie. Polskę reprezentował Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA.

W opinii Polski system azylowy musi gwarantować sprawne i efektywne oddzielenie uchodźców od migrantów ekonomicznych. Potrzebne są również kary wobec osób nieprzestrzegających przepisów unijnych. Jednocześnie Polska nie zaakceptuje żadnych rozwiązań, które zakładałyby automatyczną redystrybucję uchodźców.

Jednym z tematów posiedzenia była również ochrona granic oraz prace nad utworzeniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W ocenie Polski sprawne wdrożenie tej formacji i zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony granic zewnętrznych są priorytetem jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie strefy Schengen.

Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych jest jednym ze składów Rady Unii Europejskiej, gromadzącej ministrów państw członkowskich. Odpowiada ona za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen. Jej zadaniem jest także ułatwianie i ulepszanie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu dba ona o ochronę granic zewnętrznych i stara się zacieśniać współpracę policyjną i celną. Było to jej pierwsze posiedzenie od czasu objęcia prezydencji w Radzie UE przez Słowację.

Mapa serwisu