Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.07.2016

Posiedzenie zespołu ,,Razem bezpieczniej”

Zespół ds. Programu ,,Razem bezpieczniej” przyjął rekomendację dotyczące podziału rezerwy budżetowej w kwocie 3 mln złotych, która zostanie przeznaczona na najciekawsze projekty profilaktyczne.

Program "Razem Bezpieczniej" na lata 2016-2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Jego patronem jest Władysław Stasiak, rzeczywisty twórca programu. Pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Podczas posiedzenia przyjęto również Regulamin pracy Zespołu oraz zaakceptowano propozycję harmonogramu działań w ramach programu oraz wzory dokumentów koniecznych do składania przez wnioskodawców w procedurze naboru.

  • ,,Razem bezpieczniej" #1
  • ,,Razem bezpieczniej" #2
  • ,,Razem bezpieczniej" #3
  • ,,Razem bezpieczniej" #4
  • ,,Razem bezpieczniej" #5
  • ,,Razem bezpieczniej" #6
  • ,,Razem bezpieczniej" #8
  • ,,Razem bezpieczniej" #9

Mapa serwisu