Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.07.2016

Minister Mariusz Błaszczak: jestem spokojny, że Światowe Dni Młodzieży przebiegną bezpiecznie

Stan przygotowania służb przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie był tematem odprawy, która miała miejsce w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W odprawie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem wzięli udział szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, Zastępca Komendanta Główny Straży Granicznej gen. bryg. Jacek Bajger oraz szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski. Obecni byli również insp. Paweł Dzierżak i insp. Roman Rabsztyn – zastępcy odpowiednio Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i w Katowicach.

 - Po raz drugi w historii Polska gości pielgrzymów z całego świata na Światowych Dniach Młodzieży. Jest to dla nas wyróżnienie i zaszczyt – powiedział szef MSWiA rozpoczynając odprawę w Legionowie.

Szefowie służb mówili o przeprowadzonych działaniach, a także o siłach i środkach, jakie zostały skierowane do ochrony uroczystości. Z przedstawionych ministrowi raportów wynika, że wszystkie formacje są dobrze przygotowane do zabezpieczania tego wydarzenia. Nie zgłaszano podwyższonego zagrożenia atakami terrorystycznymi.

Dni Młodzieży będzie zabezpieczać około 38 tys. funkcjonariuszy, w tym ponad 17 tys. policjantów, 11,6 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 9 tys. strażaków i 800 funkcjonariuszy BOR. Już od kilku miesięcy prowadzone są intensywne przygotowania i ćwiczenia, które można było oglądać, na przykład na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. We współpracę zaangażowana jest też Archidiecezja Kurii Krakowskiej – organizator ŚDM.

Służby dysponują wszelkimi narzędziami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa, między innymi dzięki zmienionej ustawie o policji oraz nowej ustawie antyterrorystycznej. Od 4 lipca obowiązują również wznowione kontrole graniczne. Podczas niedawnego szczytu NATO, Straż Graniczna skontrolowała ponad 100 tys. osób przekraczających granice wewnętrzne Schengen.

Nie bez znaczenia są też doświadczenia zdobyte podczas organizacji tego wydarzenia. Służby pracują w podobnej formule jak podczas Szczytu NATO. W Policyjnym Centrum Dowodzenia przebywają przedstawiciele wszystkich formacji oraz łącznicy Interpolu i Europolu.

19 lipca na terenie całego kraju wprowadzono stopnie alarmowe ALFA i BRAVO-CRP. Jest to działanie profilaktyczne, które miało miejsce również przed rozpoczęciem Szczytu NATO w Warszawie. Służy ono podniesieniu gotowości służb, aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo.

 - Jestem przekonany, że pielgrzymi z całego świata będą wzbogaceni o nowe doświadczenia mówiące o Polskiej gościnności i – mam nadzieję – z chęcią wrócą do Polski  – podkreślił minister na zakończenie swojej wypowiedzi.

 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM
 • Odprawa służb przed ŚDM

Mapa serwisu