Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.08.2016

Zespół zwalczający przestępstwa gospodarcze rozpoczął pracę

11 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020”. Głównym zadaniem zespołu jest uruchomienie programu, który ma służyć zwalczaniu przestępstw gospodarczych.

Posiedzeniu przewodniczył wiceminister Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA. Udział w nim wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji, a także innych jednostek i urzędów.

Podczas spotkania, członkowie zespołu uzgodnili tryb pracy i omówili podstawowe zasady, według których Program będzie wdrażany.

Podstawowy cel „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej…” to ograniczenie przestępczości gospodarczej, która cały czas powoduje poważne straty, nie tylko dla budżetu państwa, ale też w sektorze prywatnym. Działania takie jak np. wyłudzanie dopłat, zanizanie dochodów czy działalność szarej strefy są bardzo niebezpieczne dla całej gospodarki.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej jest jednym z priorytetów Rządu, gdyż szkodzi ona nie tylko bezpieczeństwu publicznemu, ale też bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa.

Podczas posiedzenia Zespołu poruszony został też temat przestępstw podatkowych. Aby zapewnić dobrą i efektywną współpracę na tym polu, powołano Zespół zadaniowego ds. przestępczości podatkowej. Dzięki temu różne podmioty realizujące Program będą mogły lepiej koordynować swoje działania. Zespół zadaniowy zajmie się trzema podstawowymi zadaniami:

  • będzie poszukiwał luk w prawie, które sprzyjają przestępczości podatkowej i rozwojowi szarej strefy;
  • będzie wskazywał obszary, które są najbardziej narażone na przestępstwa podatkowe i koordynował działania, które mają służyć jej zwalczaniu;
  • będzie oceniał skuteczność struktur, które powinny przeciwdziałać przestępczości podatkowej i ją zwalczać. Będzie też w miarę potrzeby proponował zmiany w tych strukturach.

„Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej…”  to szeroko zakrojone działanie. Przestępczość gospodarcza ma wiele aspektów tylko skuteczne przeciwdziałanie im wszystkim zagwarantuje, ąe zmniejszy się negatywny wpływ tego zjawiska na ekonomie naszego kraju. Dlatego tak ważne jest aby Program został prawidłowo wdrożony i działał bez zarzutu. To właśnie jest zadaniem Zespołu, który rozpoczął pracę 11 sierpnia.  

  • posiedzenie zespołu
  • posiedzenie zespołu
  • posiedzenie zespołu
  • posiedzenie zespołu
  • posiedzenie zespołu
  • posiedzenie zespołu

Mapa serwisu