Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.08.2016

2 mln zł dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w czerwcu i w lipcu

Ponad 2 mln zł trafiło do osób rodzin poszkodowanych w czerwcu i w lipcu w wyniku huraganowych wiatrów oraz intensywnych opadów. Zasiłki otrzyma blisko 500 rodzin z pięciu województw.

- Po nawałnicach, które przeszły nad Polską w czerwcu i kolejnych letnich miesiącach podjęliśmy decyzję o uruchomieniu nadzwyczajnych form pomocy - powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Kto otrzymał zasiłki?

Zasiłki otrzymają łącznie 494 rodziny z województw:

  • lubelskiego  - 437 tys. zł dla 112 rodzin,
  • łódzkiego - 272 tys. zł, 101 rodzin,
  • mazowieckiego - 91 tys. zł, 64 rodziny,
  • opolskiego - 389 tys. zł, 54 rodziny i
  • podlaskiego -  683 tys. zł, 163 rodziny.

Na co zostaną przeznaczone zasiłki?

Zasiłki zostaną przeznaczone na zakup m.in. leków, ubrania i wyżywienie oraz na remonty budynków.

- Ściśle współpracujemy z wojewodami, którzy będąc bliżej tych trudnych zdarzeń mają najlepszą wiedzę, kto najbardziej ucierpiał i jakiej pomocy oczekuje. W takich sytuacjach obywatele muszą mieć pewność, że państwo polskie stanowi solidny fundament, który gwarantuje im pomoc oraz wsparcie. Robimy wszystko, aby działało ono szybko i skutecznie, nie pozostawiając w nieszczęściu ludzi samym sobie. Państwo nie może być teoretyczne i, mam nadzieję, takie już nie jest  - podkreślił wiceszef MSWiA.

Ile zasiłków zostało wypłaconych od początku roku?

Od początku tego roku ponad 430 samorządów z 12 województw otrzymało w sumie ponad 195 mln zł dotacji na odbudowę zniszczonej przez klęski żywiołowe w ostatnich sześciu latach. Największe sumy na odbudowę m.in. dróg i mostów, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, szkół i obiektów sportowych trafiły do trzech województw: małopolskiego (43,2 mln zł), dolnośląskiego (37,1 mln zł), podkarpackiego (28,6 mln zł).

Dalsze wypłacanie zasiłków

W tej chwili realizowanych jest jeszcze ponad 700 zadań. Na dofinansowanie czekają jeszcze zadania na łączną kwotę ponad 150 mln zł, które zostały zgłoszone przez wojewodów na początku czerwca.

Mapa serwisu