Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 01.09.2016

Komendant Główny Straży Granicznej mianowany na kolejny stopień oficerski

Minister Mariusz Błaszczak wręcza Komendantowi Głównemu SG Markowi Łapińskiemu akt mianowania

- Straż Graniczna jest służbą bardzo profesjonalną i wierzę, że pod kierownictwem pana komendanta nadal taka pozostanie – powiedział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak wręczając ppłk Markowi Łapińskiemu akt mianowania na stopień pułkownika.

Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej. Wraz z ministrem Błaszczakiem uczestniczył w niej również sekretarz stanu w MSWiA Jakub Skiba, a także zastępca Komendanta Głównego SG, płk Tomasz Praga.

Szef MSWiA przypomniał sukcesy Straży Granicznej przy zabezpieczaniu Szczyty NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży. Stwierdził, że Straż Graniczna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Podziękował również za ofiarną służbę wszystkim funkcjonariuszom a szczególnie tym, którzy biorą udział w misjach na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Minister zaznaczył, że Straż Graniczna jako formacja musi być bardziej liczna. W tym celu MSWiA odtwarza zlikwidowane oddziały SG. Jest ona też objęta programem modernizacji służb mundurowych

Dziękując ministrowi za mianowanie, płk Łapiński podkreślił, że dla funkcjonariusza najważniejsze jest poczucie dumy z dobrze wykonanego obowiązku. Podziękował również ministrowi za dodatkowe środki przeznaczane na potrzeby Straży Granicznej i za opiekę nad ta formacją.

Major SG Marek Łapiński urodził się 10 marca 1963 roku w Zamościu. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1993 roku. Od 1998 roku pełnił funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Celnego. W latach 2006-2007 był dyrektorem Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełnił też funkcję dyrektora Zarządu Komendy Głównej Straży Granicznej. W 2015 r. został powołany na funkcję Komendanta Głównego SG i pełni ją do teraz.

  • Mianowanie Komendanta Głównego SG na nowy stopień oficerski
  • Mianowanie Komendanta Głównego SG na nowy stopień oficerski
  • Mianowanie Komendanta Głównego SG na nowy stopień oficerski
  • Mianowanie Komendanta Głównego SG na nowy stopień oficerski
  • Mianowanie Komendanta Głównego SG na nowy stopień oficerski
  • Mianowanie Komendanta Głównego SG na nowy stopień oficerski
  • Mianowanie Komendanta GłownegoSG na nowy stopień oficerski
  • Mianowanie Komendanta Głównego SG na nowy stopień oficerski
  • Mianowanie Komendanta Głównego SG na nowy stopień oficerski

Mapa serwisu