Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.09.2016

Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach

Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach

2 września 2016 r. w Atenach odbyło się spotkanie Jakuba Skiby, Sekretarza Stanu w MSWiA, z Ioannisem Mouzalasem, Ministrem ds. Polityki Migracyjnej Republiki Greckiej. W spotkaniu wzięli również udział szefowie odpowiednich służb, przedstawiciele agencji unijnych i organizacji międzynarodowych. W programie przewidziano także wizytę w ośrodku recepcyjnym w Elaionas (Ateny) i spotkanie z pracownikami polskich służb oddelegowanych do wspierania działań Grecji i Unii Europejskiej w związku z kryzysem migracyjnym.

Podczas rozmów poruszono kwestie współpracy polsko-greckiej w zakresie spraw wewnętrznych. Przedstawiciel polskiego MSWiA podkreślił, że Polska jest bardzo zainteresowana kontynuowaniem współpracy ze służbami greckimi. Każdego roku duża grupa Polaków odwiedza Grecję w celach turystycznych, zaś zapewnienie im bezpieczeństwa leży w interesie obu krajów.

Głównym tematem rozmów była aktualna sytuacja migracyjna w Grecji i regionie oraz wpływ kryzysu na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Minister Skiba potwierdził, że idea solidarności jest jedną z kluczowych europejskich wartości i niewątpliwie powinna stanowić osnowę działań państw-członków wspólnoty. Nie może ona jednak być rozumiana w najprostszy sposób. Każde z państw powinno mieć możliwość decydowania o rodzaju pomocy, jakiej może udzielić. Żadna z form przymusowej redystrybucji migrantów nie doprowadzi do rozwiązania kryzysu.

Przedstawiciele obu rządów rozważali również możliwości dalszego zaangażowania polskich służb w walkę z kryzysem migracyjnym. Aktualnie Rząd RP udziela znacznego wsparcia Republice Greckiej poprzez oddelegowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Polskie zaangażowanie i gotowość jego zwiększenia stanowi istotny wkład Rządu RP w walkę z obecnym kryzysem migracyjnym.

  • Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach
  • Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach
  • Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach
  • Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach
  • Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach
  • Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach
  • Wizyta ministra Jakuba Skiby w Atenach

Mapa serwisu