Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.09.2016

Krzysztof Kozłowski nowym wojewodą zachodniopomorskim

Uroczystość powołania nowego wojewody

- Krzysztof Kozłowski to doświadczony urzędnik. Ma odpowiednie kompetencje, aby objąć stanowisko wojewody – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas środowej uroczystości wprowadzenia nowego wojewody zachodniopomorskiego.

Szef MSWiA wręczył dziś nominację nowemu wojewodzie zachodniopomorskiemu - Krzysztofowi Kozłowskiemu. Wojewoda dotychczas pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Krzysztof Kozłowski odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Wpisany na listę adwokatów, jest również doktorem nauk prawnych. Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Krzysztof Kozłowski jest autorem licznych opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz administracyjnego, a także opinii i ekspertyz sporządzanych na zlecenie organów władzy publicznej. Włada językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim. W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że jednym z głównych zadań nowego wojewody będzie odbudowanie przemysłu stoczniowego w Szczecinie.

Krzysztof Kozłowski zastąpił na stanowisku wojewody zachodniopomorskiego zmarłego przed kilkoma tygodniami śp. Piotra Janię. Szef MSWiA podkreślił, że to wielkie wyzwanie zastąpić tak dobrego wojewodę jakim był śp. Piotr Jania.

- Chciałbym, aby Krzysztof Kozłowski kontynuował misję swojego poprzednika – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

W uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie udział wziął również Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w MSWiA.

Po wprowadzeniu wojewody minister Mariusz Błaszczak złożył kwiaty na grobie śp. Piotra Jani. 

  • Uroczystość powołania nowego wojewody #1
  • Uroczystość powołania nowego wojewody #3
  • Uroczystość powołania nowego wojewody #4
  • Uroczystość powołania nowego wojewody #5
  • Minister Mariusz Błaszczak przy grobie śp. Piotra Jani
  • Minister Mariusz Błaszczak przy grobie śp. Piotra Jani

Mapa serwisu