Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.09.2016

Zakończyły się posiedzenia Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych

Wiceminister Jarosław Zieliński na posiedzeniu Komitetów Sterujących

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji obradowały Komitety Sterujące dwóch projektów: Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Posiedzeniom przewodniczył wiceminister Jarosław Zieliński.

Tematem spotkania był stan realizacji projektów. Członkowie komitetów rozmawiali o postępach prowadzonych prac.

Realizację obu projektów koordynuje MSWiA. Są one współfinansowane przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Ich celem jest modernizacja dróg wodnych i unowocześnienie infrastruktury przeciwpowodziowej. W sumie ich wartość wynosi ponad 1,9 mld euro, a ich zakończenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ponad 7,7 milionów mieszkańców.

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry rozpoczął się w 2007 r. Jest on realizowany na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego i będzie oddziaływał między innymi na terenach Raciborza, Opola oraz Wrocławia.

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, rozpoczął się w 2015 roku. Realizatorzy przewidują jego zakończenie do 2022 roku. W jego ramach prowadzone są prace na Środkowej i Dolnej Odrze w Kotlinie Kłodzkiej oraz na Górnej Wiśle.

W posiedzeniu pod przewodnictwem Wiceministra Jarosława Zielińskiego wzięli udział: Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda, Wiceminister Finansów Leszek Skiba, Wojewodowie oraz przedstawiciele  Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu. Na spotkaniu reprezentowany był również Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), współfinansujący realizację projektów.

  • Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących

Mapa serwisu