Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 09.09.2016

Minister Mariusz Błaszczak uczestniczył w pogrzebie Michała Serzyckiego

Pogrzeb Michała Serzyckiego

W piątek o godzinie 12:00 w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Deotymy w Warszawie odbył się pogrzeb Michała Serzyckiego, dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W nabożeństwie uczestniczył minister Mariusz Błaszczak.

Michał Serzycki urodził się 3 lipca 1971 r. w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz absolwentem studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej administracji w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Pracował m.in. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie zajmował stanowiska kierownicze. W latach 2002 - 2006 pełnił urząd Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola. W latach 2006 – 2010 piastował funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 - niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. W 2010 r. został wybrany do rady Warszawy, a w 2014 uzyskał mandat radnego dzielnicy Wola.

Michał Serzycki zmarł nagle w sobotę 3 września w wieku 45 lat. Pozostawił żonę i córkę. Spoczął w rodzinnym grobie w części katolickiej Cmentarza Prawosławnego w Warszawie.  

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Odznaczenie wręczył rodzinie zmarłego, minister Mariusz Błaszczak. 

  • Pogrzeb Michała Serzyckiego
  • Pogrzeb Michała Serzyckiego
  • Pogrzeb Michała Serzyckiego

Mapa serwisu