Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.09.2016

Minister Mariusz Błaszczak odwiedził Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

Minister Mariusz Błaszczak w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

Minister Mariusz Błaszczak odwiedził dziś Muzeum Pożarnictwa założone przez Jana Łasochę, w którym zgromadzone są bogate zbiory zabytkowego sprzętu pożarniczego.

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku stanowi dziedzictwo st. ogn. w stanie spoczynku Jana Łasochy. Urodzony w 1931 r. w Oseredku, podczas II wojny światowej został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec i był więźniem obozu koncentracyjnego. Po powrocie do kraju wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Oseredku. Wkrótce objął tam funkcję naczelnika i pełnił ją przez kolejne 55 lat. Przez cały ten czas, Jan Łasocha gromadził zabytkowy sprzęt pożarniczy. Jego kolekcja osiągnęła liczbę ponad 300 eksponatów. Składają się na nią pojazdy, motopompy, a także umundurowanie, uzbrojenie osobiste, dokumenty i czasopisma. Ze względu na brak środków, zbiory pana Łasochy były przechowywane w bardzo złych warunkach. Dopiero w 2014 r., dzięki wysiłkom lokalnego samorządu i strażaków, OSP w Oseredku otrzymała nowe pomieszczenia, które służą dziś jako muzeum pożarnictwa. Przechowywane w nim eksponaty są sukcesywnie odrestaurowywane i udostępniane zwiedzającym.

Mówiąc o muzeum, warto zwrócić uwagę na życie jego założyciela. W okresie powojennym, Jan Łasocha był prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1949 r. Został też skierowany do odbycia służby w Karnej Kompanii Wojskowej. Po powrocie do rodzinnej miejscowości bardzo aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. Pracował w wielu zawodach, był kapelmistrzem strażackiej orkiestry dętej, przewodniczył komitetowi budowy kościoła w Oseredku, a także inicjatorem upamiętniania miejsc związanych z walką o niepodległość Ojczyzny. Za wzorową służbę otrzymał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w listopadzie 2015 roku.

  • Minister Mariusz Błaszczak w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
  • Minister Mariusz Błaszczak w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
  • Minister Mariusz Błaszczak w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
  • Minister Mariusz Błaszczak w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
  • Minister Mariusz Błaszczak w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

Mapa serwisu