Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.09.2016

Minister Jarosław Zieliński przywrócił posterunek Policji w Czyżewie

Uroczystość przywrócenia posterunku w Czyżewie

Posterunek Policji w Czyżewie w województwie podlaskim został przywrócony przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Placówka jest juz otwarta dla mieszkańców i umożliwi im stały kontakt  z Policją.

Służbę w przywróconym posterunku będzie pełnić pięciu policjantów, w tym jeden  dzielnicowy.

W swoim wystapieniu minister Zieliński przypomniał historię posterunku w Czyżewie. Podkreślił również jego znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Uroczystość była również okazją do wyróżnienia dwóch funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, za ich osiągnięcia w XVI Finale Kynologicznych Mistrzostw Policji. Starszy aspirant Marek Mancewicz zdobył tam tytuł najlepszego przewodnika psa patrolowo – tropiącego, zaś wspólnie ze starszym aspirantem Krystianem Chim, w klasyfikacji drużynowej, wymienieni policjanci wywalczyli II lokatę. Minister Jarosław Zieliński w asyście Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektora Jana Lacha oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza wręczył funkcjonariuszom Listy gratulacyjne i nagrody.

Przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji jest jednym z priorytetów obecnego kierownictwa MSWiA. Ma ono przysłużyyć się podniesieniu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Odtwarzane posterunki są wybierane na podstawie dogłębnych alnaliz i konsultacji społecznych.

  • Uroczystość przywrócenia posterunku w Czyżewie
  • Uroczystość przywrócenia posterunku w Czyżewie
  • Uroczystość przywrócenia posterunku w Czyżewie
  • Uroczystość przywrócenia posterunku w Czyżewie
  • Uroczystość przywrócenia posterunku w Czyżewie
  • Uroczystość przywrócenia posterunku w Czyżewie

Mapa serwisu