Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.09.2016

MSWiA pomoże świętokrzyskim samorządom w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

Minister Sebastian Chwałek na spotkaniu z samorządowcami

Sekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek spotkał się z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów aby wręczyć im promesy dotacyjne. Środki te w wysokości prawie 11 mln zł będą przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- Obywatele muszą mieć pewność, że państwo stoi na solidnym fundamencie, który gwarantuje im pomoc oraz wsparcie. Robimy wszystko, aby działało ono szybko i skutecznie, nie pozostawiając ludzi w nieszczęściu  samym sobie – powiedział minister Chwałek podczas spotkania z samorządowcami.

Promesy otrzymało 37 jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze zostaną wykorzystane głównie na remonty i przebudowy dróg.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy MSWiA pomaga samorządom w radzeniu sobie ze skutkami klęsk żywiołowych. Wsparcie przekazane w 2016 r. wyniosło w sumie ponad 37 mln zł.

Udzielając samorządom pomocy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie mają lepszą wiedzę o tym kto najbardziej ucierpiał i jakiego wsparcia potrzebuje.

Minister Chwałek odwiedził również Cmentarz Partyzancki w Kielcach, gdzie złożył kwiaty na Mogile Katyńskiej. Znajduje się tam tablica upamiętniająca 184 związane z Kielcami osoby, które zostały zamordowane w Katyniu.

(fot. UW Kielce)

  • Minister Sebastian Chwałek na spotkaniu z samorządowcami
  • Minister Sebastian Chwałek na spotkaniu z samorządowcami
  • Minister Sebastian Chwałek składa kwiaty na Mogile Katyńskiej w Kielcach

Mapa serwisu