Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.09.2016

Szef MSWiA po ustaleniach szczytu ONZ ws. uchodzców: To dla mnie przełom

Szczyt ONZ

- Jestem usatysfakcjonowany tym, że w tej deklaracji pojawiły się sformułowania nowe w porównaniu z poprzednimi. A więc dotyczące, na przykład, ochrony granic, dotyczące wspierania polityki powrotów oraz sformułowanie mówiące o tym, że przy zarządzaniu polityką migracyjną należy kierować się względami bezpieczeństwa. To dla mnie jest przełom – powiedział minister Mariusz Błaszczak po zakończonym szczycie ONZ poświęconym ruchom migracyjnym i uchodźcom.

- To w dużej mierze zasługa naszej dyplomacji, przy poparciu innych państw, że w deklaracjach, które zwykle aż ociekają od poprawności politycznej, znalazły się takie sformułowania - powiedział minister Błaszczak.

Minister podkreślił też, że jako alternatywę dla mechanizmu relokacji, który przyciąga kolejne fale imigrantów, Polska proponuje uszczelnienie granic zewnętrznych.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak brał udział w szczycie ONZ poświęconym ruchom migracyjnym i uchodźcom. Przedstawił tam stanowisko naszego kraju wobec tych kwestii i przedyskutował możliwe rozwiązania.

Dyskusja dotyczyła tego, co powoduje migracje oraz jaki jest ich wpływ na kraje pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia imigrantów. Przyjęła ona formę okrągłego stołu i uczestniczyły w niej głowy państw i szefowie rządów oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

- Należy prowadzić odpowiedzialną politykę w zarządzaniu migracjami, głownie w celu zapobiegania imigracji nielegalnej. Kluczowe w tym zakresie są: skuteczna ochrona granic, odsyłanie nielegalnych migrantów do kraju pochodzenia i usuwanie przyczyn i źródeł migracji -  podkreślał podczas szczytu minister Mariusz Błaszczak.

Odbywający się w Nowym Jorku Szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych był w całości poświęcony ruchom migracyjnym i uchodźcom. Jego celem było zachęcenie państw do poszukiwania trwałych rozwiązań problemu migracji. Organizatorzy szczytu chcieli też wypracować wspólne, bardziej spójne i skoordynowane podejście do tego stale nasilającego się zjawiska.

Efektem rozmów ma być również przyjęcie wspólnej deklaracji przez państwa ONZ. Wyznaczy ona cele i kierunki działań wspólnoty międzynarodowej wobec zjawisk migracyjnych, jakie zachodzą obecnie na świecie.

Nowojorski szczyt trwał od 16 września i zakończył się w poniedziałek, 19 września. Polskiej delegacji przewodniczył prezydent Andrzej Duda. W spotkaniu wziął udział także Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA.

- Gdy zastanawiam się nad rozwiązaniem problemu masowych migracji, dochodzę do wniosku, że tym, czego często brakuje w dyskusjach na ten temat, jest rozróżnienie na migracje ekonomiczne i uchodźstwo wojenne.  Te odmienne zjawiska wymagają bowiem zupełnie innych odpowiedzi. Jeżeli łączymy tragedię uchodźców z potrzebami migrantów ekonomicznych, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie efektywnie pomóc żadnej z tych grup - mówił podczas swojego wystąpienia prezydent.

Następnego dnia, komentując treść deklaracji przyjętej przez państwa członkowskie, szef MSWiA wyraził satysfakcję, że znalazły się w niej sformułowania dotyczące m.in. ochrony granic, polityki powrotów do kraju pochodzenia i kierowania się względami bezpieczeństwa.

- To w dużej mierze zasługa naszeg dyplomacji, przy poparciu innych państw, że w deklaracjach, które zwykle aż ociekają od poprawności politycznej, znalazły się takie sformułowania - powiedział minister Błaszczak.

Minister podkreslił też, że jako alternatywę dla mechanizmu relokacji, który przyciąga kolejne fale imigrantow, Polska proponuje uszczelnienie granic zewnętrznych.

  • Szczyt ONZ #1
  • Szczyt ONZ #2
  • Szczyt ONZ #4

Mapa serwisu