Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.09.2016

Polska i Rumunia zacieśnią współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

Spotkanie ministra Jarosława Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w Rumuńskim MSW Raedem Arafatem

Bieżąca i przyszła współpraca obu krajów na rzecz ochrony ludności była głównym tematem rozmowy wiceministra Jarosława Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w Rumuńskim MSW Raedem Arafatem.

Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy oboma państwami. Ministrowie omówili możliwość bardziej intensywnej współpracy w zakresie ochrony ludności. Tematem rozmowy była też realizacja wspólnych polsko-rumuńskich projektów. Dzięki temu obywatele obu krajów będą bezpieczniejsi, a służby ratunkowe będą mogły wzajemnie korzystać ze swoich doświadczeń.

Minister Zieliński wyraził zadowolenie z efektów spotkania i podziękował ministrowi Arafatowi za owocną współpracę z Polską.

Raed Arafat jest twórcą mobilnych oddziałów interwencji i reanimacji (SMURD), rumuńskiego pogotowia ratunkowego. Przebywa w Warszawie w związku z udziałem w seminarium NATO nt. zwiększania odporności Sojuszu przed atakami zbrojnymi, w tym poprzez wzmocnienie gotowości cywilnej (21-22 września br.). Seminarium współorganizowane jest przez NATO, Polskę oraz amerykańską Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego.

  • Spotkanie ministra Jarosława Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w Rumuńskim MSW Raedem Arafatem
  • Spotkanie ministra Jarosława Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w Rumuńskim MSW Raedem Arafatem
  • Spotkanie ministra Jarosława Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w Rumuńskim MSW Raedem Arafatem
  • Spotkanie ministra Jarosława Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w Rumuńskim MSW Raedem Arafatem
  • Spotkanie ministra Jarosława Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w Rumuńskim MSW Raedem Arafatem
  • Spotkanie ministra Jarosława Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w Rumuńskim MSW Raedem Arafatem

Mapa serwisu