Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.09.2016

O polityce migracyjnej podczas konferencji Procesu Praskiego

Proces praski

Przyszłość polityki migracyjnej w Europie była głównym tematem trzeciej konferencji ministerialnej Procesu Praskiego w Bratysławie, w której wziął udział Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister Sebastian Chwałek podkreślił, że – w związku z obecną sytuacją migracyjną – współpraca państw Procesu Praskiego w zakresie m.in. wzmocnienia bezpieczeństwa granic jest niezbędna. Minister mówił również, że bezpieczna, legalna i odpowiadająca potrzebom państw przyjmujących migracja może być korzystna dla każdej ze stron. Dodał, że zaangażowanie Polski w Proces Praski w pełni odzwierciedla priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz, że pozostaniemy aktywnym uczestnikiem w kolejnych latach.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili, że skuteczne możliwości reagowania na procesy migracyjne leżą na ogół poza możliwościami pojedynczych państw, stąd niezbędna jest ścisła współpraca.

Czym jest Proces Praski?

Proces Praski jest inicjatywą wyznaczającą sposoby współpracy i dialogu Unii Europejskiej oraz państw Europy Wschodniej i Południowej w dziedzinie migracji. W Procesie uczestniczy 50 państw-członków.

Główne obszary współpracy obejmują:

  • Zapobieganie nielegalnej migracji,
  • Readmisję, dobrowolne powroty i trwałą reintegrację,
  • Migracje legalne przede wszystkim migracje zarobkowe,
  • Integrację legalnych imigrantów,
  • Związek migracji i mobilności z rozwojem,
  • Wzmacnianie możliwości uczestników w obszarze azylu i ochrony międzynarodowej.

Polska jest, od roku 2011 jest liderem Procesu Praskiego. Naszą rolą jest koordynacja przebiegu dialogu, działanie na rzecz wzmacniania współpracy uczestniczących w nim partnerów, a także czuwanie nad wdrażaniem projektów realizowanych w ramach tzw. Inicjatywy Celowej. 

 

Mapa serwisu