Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.09.2016

Spotkanie Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy

Wiceminister Zieliński na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego i Banku Rozwoju Europy

Projekty ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły były głównym tematem spotkania Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego z członkami Misji monitorującej Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach inauguracji dwutygodniowej Misji Banków związanej z realizacją Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Misja Banków to przede wszystkim wizyta na miejscu realizacji projektów, a także spotkania z osobami i jednostkami je realizującymi. Misja monitorująca odbywa się dwa razy w roku i ma na celu określenie postępu prac oraz omówienie kluczowych spraw występujących w projektach. Spotkanie osób związanych z realizacją projektów stanowi również platformę wymiany poglądów i doświadczeń, a także służy wypracowaniu wspólnego stanowiska.

Tematami spotkania były istotne kwestie związane z realizacją projektów. W szczególności omawiano działania, których postępy ocenią członkowie Misji: budowę zbiornika Racibórz Dolny, wybranych obiektów Wrocławskiego Węzła Wodnego, a także budowę „Nowej Wsi-Nieboczowy”.

Ustalono, że strony spotkają się ponownie na podsumowaniu wizyty przedstawicieli banków 4 października br. Na tym spotkaniu zostaną omówione także kluczowe ustalenia Misji.

Realizację obu projektów koordynuje MSWiA. Są one współfinansowane przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Ich celem jest modernizacja dróg wodnych i unowocześnienie infrastruktury przeciwpowodziowej. Łączna wartość obydwu Projektów wynosi ponad 1,9 mld euro, a ich zakończenie - w związku z poprawą bezpieczeństwa – jest oczekiwane przez ponad 7,7 milionów mieszkańców.

  • Wiceminister Zieliński na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego i Banku Rozwoju Europy
  • Wiceminister Zieliński na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego i Banku Rozwoju Europy
  • Wiceminister Zieliński na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego i Banku Rozwoju Europy
  • Wiceminister Zieliński na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego i Banku Rozwoju Europy
  • Wiceminister Zieliński na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego i Banku Rozwoju Europy
  • Wiceminister Zieliński na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego i Banku Rozwoju Europy

Mapa serwisu