Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.09.2016

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceszef MSWiA Sebastian Chwałek współprzewodniczył, wraz z reprezentującym Związek Gmin Wiejskich RP wójtem Lubicza Markiem Olszewskim, wrześniowemu spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na spotkaniu uzgodniono 17 projektów ustaw i rozporządzeń, dotyczących między innymi klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy. Zaakceptowano również pakiet 10 projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 26 października 2016 r.

  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mapa serwisu