Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.09.2016

Wiceminister Jakub Skiba z wizytą w Mińsku

O współpracy służb granicznych i celnych oraz walce z przestępczością narkotykową rozmawiali Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba oraz Evgeny Shestakov, Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi. Spotkanie odbyło się w ramach XI posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Podczas spotkania minister Jakub Skiba docenił działania strony białoruskiej w zakresie  wprowadzenia ruchu bezwizowego na obszarze parku turystyczno-krajoznawczego „Kanał Augustowski” i przyległych do niego terenów, w tym Grodna, oraz na terenie Puszczy Białowieskiej. Jego zdaniem przyczyni się to do lepszego wykorzystania turystycznego tych obszarów i wprowadza nową jakość w polsko-białoruskich relacjach.

Kolejnym planowanym etapem współpracy ma być poprawa i rozwój infrastruktury granicznej. Dzięki temu ruch turystyczny, międzynarodowy transport drogowy i współpraca gospodarcza w regionach przygranicznych będą mogły rozwijać się o wiele łatwiej. Obaj ministrowie podkreślili, że ważne jest także zacieśnienie kontaktów między służbami granicznymi i celnymi, a także współpraca w walce z przestępczością narkotykową.

Grupy robocze w ramach Komisji zajmują się aktualnie współpracą przygraniczną, przejściami granicznymi i infrastrukturą oraz współpracą międzyregionalną. Podjęto również decyzję o powołaniu podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.

Czwartkowe spotkanie zakończyło się podpisaniem Protokołu przez Współprzewodniczących Komisji. Uzgodniono, że kolejne posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej odbędzie się w 2017 r. na terytorium RP.  

Współpraca Polski i Białorusi dot. zwalczania przestępczości, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym i zorganizowanym oraz wspólnych zagrożeń była głównym tematem piątkowych rozmów w Mińsku Wiceministra SWiA Jakuba Skiby z Ministrem spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś - Igorem Szuniewiczem.

Podczas spotkania podjęto decyzję o przeprowadzeniu roboczych konsultacji oraz spotkania ekspertów z obu państw w celu identyfikacji pól współpracy oraz omówienia jej konkretnych form.

Ponadto w ostatnim dniu wizyty na Białorusi Wiceminister Jakub Skiba przeprowadził rozmowy w białoruskim resorcie kultury oraz odwiedził groby polskich żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pograniczna w Wilejce i Olkowiczach oraz miejsca związane z historią polskich Kresów.  

  • Minister Skiba z wizytą na Białorusi
  • Minister Skiba z wizytą na Białorusi
  • Minister Skiba z wizytą na Białorusi

Mapa serwisu