Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.10.2016

70 lat jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce

Min. Zdzikot na obchodach 70. rocznicy wprowadzenia w Polsce jednolitej rejestracji stanu cywilnego

W tym roku obchodzona jest 70. rocznica wprowadzenia w Polsce jednolitej rejestracji stanu cywilnego. Z tej okazji Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wręczył kierownikom i pracownikom urzędów stanu cywilnego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Wiceszef MSWiA podczas konferencji mówił o kierunkach rozwoju systemu rejestracji stanu cywilnego. - Dokonaliśmy istotnych zmian w przepisach prawa, w tym przede wszystkim dających podstawę do prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w nowej, zinformatyzowanej postaci, połączonej z całym systemem rejestrów państwowych – powiedział Tomasz Zdzikot.

Minister Tomasz Zdzikot podziękował pracownikom i dyrektorom urzędów stanu cywilnego za codzienną realizację obowiązków związanych z rejestracją stanu cywilnego. - To trudna i odpowiedzialna praca – zaznaczył minister.

Konferencja była także okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników urzędów stanu cywilnego. Minister Tomasz Zdzikot wręczył 34 pracownikom Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznaki są wyróżnieniami nadawanymi m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego, czy też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

Warto przypomnieć, że przed 1 stycznia 1946 r. na obecnych ziemiach polskich rejestracji urodzenia (chrztu), ślubu i śmierci dokonywano w księgach metrykalnych prowadzonych dla poszczególnych wyznań np. prawosławnego, ewangelickiego, rzymskokatolickiego czy mojżeszowego. W zależności od okresu i miejsca, w których akty i metryki zostały wytworzone, zachowały się księgi prowadzone w języku niemieckim (pisane gotykiem), rosyjskim (cyrylicą) oraz po łacinie.

Od 1 stycznia 1946 r. w Polsce obowiązuje świecka rejestracja stanu cywilnego. Polega ona na ewidencjonowaniu - w postaci aktów stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów niezależnie od obywatelstwa osoby. 

(fot. Urząd Wojewódzki w Lublinie)

  • Min. Zdzikot na obchodach 70. rocznicy wprowadzenia w Polsce jednolitej rejestracji stanu cywilnego
  • Min. Zdzikot na obchodach 70. rocznicy wprowadzenia w Polsce jednolitej rejestracji stanu cywilnego
  • Min. Zdzikot na obchodach 70. rocznicy wprowadzenia w Polsce jednolitej rejestracji stanu cywilnego

Mapa serwisu