Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.10.2016

Minister Mariusz Błaszczak w Luksemburgu: reforma systemu azylowego bez automatycznej alokacji

Minister Mariusz Błaszczak na posiedzeniu Rady JHA w Luksemburgu

Reforma europejskiego systemu azylowego oraz zmniejszenie nielegalnego napływu imigrantów były głównymi tematami czwartkowego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Polskę reprezentował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Podczas debaty na temat systemu azylowego minister Błaszczak, podkreślał, że projektowana obecnie reforma ma duże znaczenie dla ograniczenia presji migracyjnej. Szef MSWiA zdecydowanie sprzeciwił się też ustanowieniu automatycznego mechanizmu alokacji, który będzie miał charakter przymusowy. Polska wyraziła przy tym poparcie dla idei tzw. elastycznej solidarności, zgodnie z która państwa członkowskie mogłyby same decydować o formach swojego wkładu w zwalczanie kryzysu migracyjnego.

Obecni na spotkaniu ministrowie rozmawiali też na temat usystematyzowania dotychczasowych działań UE na rzecz przesiedleń. Celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka masowego nielegalnego napływu migrantów. Polska przywiązuje w tym zakresie dużą wagę do współpracy z państwami trzecimi. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył jednak, że udział państw członkowskich w zaproponowanych działaniach musi być dobrowolny.

W dalszej części spotkania Komisja Europejska przedstawiła informację nt. działań zmierzających do utworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Rozporządzenie na ten temat weszło w życie 6 października 2016 r.

Polska przystąpiła również do Wspólnej Deklaracji inicjującej Partnerstwo na rzecz Mobilności pomiędzy UE i Białorusią. Poza Polską, do deklaracji przystąpiły Bułgaria, Rumunia, Litwa, Węgry, Finlandia i Łotwa.

Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych jest jednym ze składów Rady Unii Europejskiej, gromadzącej ministrów państw członkowskich. Odpowiada ona za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen. Jej zadaniem jest także ułatwianie i ulepszanie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu dba ona o ochronę granic zewnętrznych i stara się zacieśniać współpracę policyjną i celną.

Mapa serwisu