Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.10.2016

Walka z handlem ludźmi trwa – najnowszy raport MSWiA

handel ludźmi grafika

18 października przypada Europejski dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Najnowszy raport MSWiA przedstawia aktualne statystyki i trendy dotyczące tego procederu. Zgodnie z nim, w 2015 r. status osoby pokrzywdzonej w wyniku handlu ludźmi otrzymało 115 osób, w tym 41 cudzoziemców i 10 dzieci.

Według raportu, ofiarami handlu ludźmi w Polsce są najczęściej osoby młode, niewykształcone i bezrobotne. Najczęstsze formy tego procederu to zmuszanie do niewolniczej pracy, wykorzystywanie seksualne, zmuszanie do popełniania przestępstw czy do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Forma, do której najczęściej dochodzi w Polsce to zmuszanie do pracy. Nasz kraj przecinają też szlaki tranzytowe z Europy Wschodniej i Azji.

Walka z tym groźnym zjawiskiem jest prowadzona na kilku frontach. Każdego roku, Policja identyfikuje co najmniej kilkadziesiąt przestępstw związanych z handlem ludźmi (101 w 2015 r.). Bardzo ważną rolę odgrywa też Straż Graniczna, której funkcjonariusze często jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi.

Duży nacisk kładziony jest na pomoc ofiarom handlu ludźmi. Cudzoziemcy, którzy ucierpieli w wyniku tego procederu mogą otrzymać wsparcie w bezpiecznym powrocie do kraju pochodzenia.  Działa też Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne (KCIK), które zajmuje się pomaganiem ofiarom handlu ludźmi. Tylko w 2015 r., KCIK udzieliło wsparcia 229 osobom, w tym 126 cudzoziemcom.

Handel ludźmi to okrutna zbrodnia, która łamie podstawowe prawa człowieka i może łatwo zniszczyć życie ofiary. Najczęściej zajmują się nim zorganizowane grupy przestępcze. Roczny obrót w handlu ludźmi szacuje się na 32 miliardy dolarów. Stawia go to na trzecim miejscu pod względem dochodowości po handlu bronią i handlu narkotykami.

Polska jest jednym z państw, które ratyfikowały tzw. protokół z Palermo, który mówi o zapobieganiu i zwalczaniu handlu ludźmi. W 2005 r. w Warszawie powstała też konwencja Rady Europy ws. działań przeciwko handlowi ludźmi.

[PDF] Handel ludźmi w Polsce. Raport 2015

Mapa serwisu