Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.11.2016

Wiceminister Jakub Skiba na Forum Salzburg w Pradze

Sekretarz Stanu Jakub Skiba na Forum Salzburg

Ministrowie spraw wewnętrznych podczas Forum Salzburg w Pradze, podkreślili rolę stałej wymiany informacji jako skutecznego środka zwalczania terroryzmu oraz potwierdzili dalsze wsparcie dla krajów Bałkanów Zachodnich w zakresie walki z nielegalnym napływem migrantów. Polską stronę reprezentował Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA.

W trakcie spotkania ministrowie uzgodnili potrzebę wzmocnionej współpracy w kwestiach bezpieczeństwa. Podkreślili rolę stałej wymiany informacji jako skutecznego środka zwalczania terroryzmu oraz potwierdzili dalsze wsparcie dla krajów Bałkanów Zachodnich w zakresie walki z nielegalnym napływem migrantów. Uczestnicy zwrócili też uwagę na konieczność konsekwentnego oddzielania uchodźców od migrantów zarobkowych przybywających do Europy. Ministrowie zadeklarowali gotowość udzielenia stałej i konkretnej pomocy państwom w zakresie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Podczas konferencji omówiono również sprawę współpracy transgranicznej w poszukiwaniu dzieci zaginionych oraz zwalczanie przestępczości narkotykowej. Ministrowie potwierdzili potrzebę walki z przemytem i produkcją metamfetaminy, a także wyrazili wsparcie dla wszelkich regulacji w zakresie sprzedaży leków z pseudoefedryną. Na zakończenie spotkania, Ministrowie Spraw Wewnętrznych przyjęli Wspólną Deklarację, potwierdzającą wolę dalszej współpracy w powyższych obszarach.

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Współpraca w ramach FS rozpoczęła się z inicjatywy Austrii w 2001 r. w Salzburgu. Wtedy ministrowie spraw wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz Komisarz UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęli Deklarację Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklarację Salzburską. Podczas spotkania w Pleven w 2007 r. powołana została Grupa Przyjaciół Forum Salzburg. W pierwszej kolejności zaproszone do niej zostały kraje Bałkanów Zachodnich, a następnie Mołdawia. Do najważniejszych dziedzin współpracy Forum Salzburg należy współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej oraz zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa.

 

  • Sekretarz Stanu Jakub Skiba na Forum Salzburg

Mapa serwisu