Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.11.2016

Migracyjny Mechanizm Kryzysowy - nowa inicjatywa Grupy V4

Propozycje dotyczące reformy Europejskiego Systemu Azylowego były głównym tematem poniedziałkowego spotkania ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Gospodarzem spotkania był minister Mariusz Błaszczak.

Ministrowie omówili różne pomysły na rozwiązanie problemu migracji, wśród nich tzw. rozporządzenie dublińskie, które uzależnia mechanizm alokacji od napływu migrantów oraz potencjału poszczególnych państw. Szef MSWiA podkreślał, że właściwą metodą walki z kryzysem migracyjnym jest system australijski. Polega on na  zatrzymywaniu imigrantów jeszcze przed przekroczeniem granicy i kierowanie ich z powrotem do bezpiecznych krajów.

- Dążymy do tego aby nasze wspólne stanowisko zostało zaakceptowane przez naszych partnerów z Unii Europejskiej – powiedział minister Błaszczak po pierwszej turze rozmów – jesteśmy przeciwni systemowi relokacji. Uważamy, że jest on po prostu nieefektywny.

Do dziś nie udało się przesiedlić nawet 6 proc. z zaplanowanej liczby migrantów. Minister Błaszczak od początku przekonywał o tym, że kryzys migracyjny powinien być rozwiązany w miejscach, w których powstał. Konsekwentnie wskazywał też na konieczność szczelnej ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

- Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych partnerów kiedy tego oczekują – powiedział minister. funkcjonariusze Straży Granicznej pełnia służbę m.in. na Węgrzech, w Bułgarii czy w Macedonii.

Podczas porannego spotkania ścisłej Grupy V4, ministrowie przyjęli deklarację dotyczącą utworzenia Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego. Jego założeniem jest wspieranie uchodźców poza terytorium UE, jak również wymiana informacji i wspólne szukanie nowych rozwiązań.

Grupa V4 spotkała się również w rozszerzonym składzie. Oprócz Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w dalszej części rozmów uczestniczyli też ministrowie z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii,

Podczas rozmów szef MSWiA wskazał działania, które w jego ocenie najlepiej przyczynią się do ograniczenia napływu uchodźców. Należą do nich: zapewnienie bezpieczeństwa granic zewnętrznych, zwalczanie nielegalnej migracji, usuwanie pierwotnych przyczyn migracji i wspieranie krajów trzecich leżących na szlakach migracyjnych w tym również tych, w których przebywają duże grupy uchodźców.

Minister Błaszczak wskazywał na potrzebę odzyskania kontroli nad obecnymi ruchami migracyjnymi. Zdaniem strony polskiej, Unia Europejska powinna wypracować efektywne metody efektywnie zapobiegać negatywnym skutkom ewentualnego nagłego zwiększenia liczby migrantów kolejnych latach.

Ministrowie zgodzili się, że umowa pomiędzy Unią Europejską i Turcją, a także ochrona granic państw będących na tzw. szlaku zachodnio-bałkańskim przyczyniły się do pewnej poprawy sytuacji. Mimo to, potrzebne są dalsze kroki na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Polska zwróciła jednak uwagę na brak kontroli nad tym, kto wjeżdża na terytorium Unii Europejskiej. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich jej obywateli – część terrorystów, którzy przeprowadzili ataki we Francji i w Belgii przybyła do Europy wraz z fala uchodźców.

- Polska opowiada się za koncepcją efektywnej solidarności - powiedział Minister Błaszczak. Jest to alternatywne rozwiązanie, uwzględnia ograniczenia oraz możliwości poszczególnych państw członkowskich. Państwa będą też mogły angażować się w tych obszarach, w których mogą osiągnąć najlepsze rezultaty.

- Czujemy się odpowiedzialni za Polskę, ale też za całą Unię Europejską – powiedział minister Błaszczak podczas konferencji prasowej.

  • Uczestnicy V4
  • Uczestnicy V4
  • Uczestnicy V4
  • Uczestnicy V4
  • Uczestnicy V4
  • Uczestnicy V4
  • Uczestnicy V4
  • Uczestnicy V4
  • Uczestnicy V4

Pliki do pobrania

Mapa serwisu