Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.11.2016

MSWiA, GIODO i Politechnika Warszawska o kradzieży tożsamości w Internecie

Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie

Kradzież tożsamości to przestępstwo coraz bardziej powszechne, będące często pierwszym krokiem do popełnienia szeregu kolejnych czynów zabronionych - powiedział Podsekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Zdzikot na konferencji „Kradzież tożsamości w Internecie”.

Tak liczna obecność gości i prelegentów jest dowodem na to, jak ważne kwestie będziemy omawiać –  zauważył Tomasz Zdzikot - od roku 2013 nastąpiło potrojenie ilości zgłoszonych przestępstw kradzieży tożsamości w Internecie – dodał.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szczególną wagę przykłada do bezpieczeństwa dokumentów, między innymi służących do potwierdzania tożsamości. Prowadzimy prace nad projektem ustawy o dokumentach publicznych. Ustawa ta ma znacząco poprawić ich bezpieczeństwo – poinformował minister. Zapowiedział również otwarcie Biura do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa zwróciła uwagę na zwiększenie skali kradzieży tożsamości wraz ze wzrostem znaczenia nowych technologii. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Zbigniew Król zauważył, że zjawisko to dotyczy każdego obywatela, zaś prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Anna Gołebiowska wyraziła nadzieję, że konferencja pozwoli wymienić punkty widzenia różnych podmiotów i urzędów  zajmujących się walką z kradzieżami tożsamości.

Współdziałając z GIODO i Politechniką Warszawską chcemy budować świadomość zagrożenia kradzieżą tożsamości w Internecie – podsumował otwarcie konferencji minister Tomasz Zdzikot.

Konferencja odbywająca się w siedzibie MSWiA została zorganizowana we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Tematyka dotyczyła istoty kradzieży tożsamości, jej aspektów karnoprawnych, oraz zapobiegania temu przestępstwu. Prelekcje wygłosili między innymi przedstawiciele Policji, NASK, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.

 • Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
  Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
 • Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
  Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
 • Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
  Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
 • Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
  Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
 • Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
  Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
 • Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie
  Konferencja nt. kradzieży tożsamości w Internecie

Mapa serwisu