Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.11.2016

Szef MSWiA o tzw. ustawie dezubekizacyjnej: To realizacja zasady sprawiedliwości społecznej

- Projekt urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Zawiera katalog instytucji i stanowisk, które były związane z utrzymaniem aparatu opresji państwa totalitarnego jakim był PRL. Najwyższa emerytura w tym systemie będzie wynosiła tyle ile przeciętna emerytura w powszechnym ubezpieczeniu społecznym. Obniżenie tych świadczeń jest realizacją zasady sprawiedliwości społecznej – mówił minister Mariusz Błaszczak o tzw. ustawie dezubekizacyjnej, którą dzisiaj przyjęła Rada Ministrów.

Spośród byłych funkcjonariuszy SB oraz pozostałych po nich rencistów rodzinnych najwyższe świadczenia, które są wciąż wypłacane sięgają nawet 19 tysięcy złotych. 103 osoby otrzymują świadczenia w przedziale 9-12 tys. zł, 1230 w przedziale 6-9 tysięcy złotych, a 11 679 w przedziale 3-6 tysięcy złotych.

-Ćwierć wieku po upadku systemu komunistycznego nadal jest sytuacja, że ci którzy byli funkcjonariuszami i służyli zbrodniczemu systemowi dostają bardzo dobre wynagrodzenia, a Ci którzy byli ich ofiarami dostają bardzo często emerytury na poziomie 882 zł, bo tyle wynosi najniższa emerytura w Polsce. (…) Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca normalność, przywracamy tę normalność również w tym obszarze – podkreślała premier Beata Szydło podczas konferencji.  

Nowa ustawa przewiduje obniżenie procentowego wymiaru emerytury z 0,7% do 0,5% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa w latach 1944-1990. Obniżeniu ulegną także renty rodzinne i renty inwalidzkie.

Przepisy wprowadzą także maksymalne kwoty emerytur i rent:

  • Obniżona  emerytura nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej z ZUS (obliczonej za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy, według stanu na czerwiec 2016 roku jest to około 2053zł).
  • Obniżona renta inwalidzka nie będzie mogła przekraczać miesięcznej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS (według wstępnych danych kwota ta w czerwcu 2016 roku wynosiła 1543,05 zł)
  • Obniżona renta rodzinna nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS (według wstępnych danych kwota ta w czerwcu 2016 roku wynosiła 1725,33 zł)

Wprowadzenie maksymalnych kwot obejmie wszystkich emerytów, rencistów oraz osoby uprawnione do rent rodzinnych niezależnie od długości służby funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa. Ustawa obejmie ponad 32 tys. osób, a oszczędności wyniosą ponad pół miliarda złotych.

Zmiany określa projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  • Premier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak
  • Premier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak
  • Premier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak

Mapa serwisu