Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.11.2016

W MSWiA o programie „Razem bezpieczniej”

Konferencja "Razem Bezpieczniej

Inicjatywy MSWiA i policji oraz realizacja programu w samorządach – to główne tematy spotkania międzyresortowego zespołu ds. programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Konferencja odbyła się 24 listopada 2016 roku i uczestniczyli w niej m.in. koordynatorzy wojewódzcy oraz rzecznicy prasowi urzędów wojewódzkich.  

Program "Razem Bezpieczniej" na lata 2016-2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Jego patronem jest śp. Władysław Stasiak, rzeczywisty twórca programu.

W trakcie spotkania omówiono działania w ramach programu „Razem bezpieczniej” o charakterze ogólnopolskim  w 2016 roku oraz inicjatywy MSWiA i policji wspierane finansowo ze środków „Razem bezpieczniej” (m.in. Młody Bohater, Czad i Ogień. Obudź czujność, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej dzieci z domów dziecka, Turnieje BRD , Dzielnicowy bliżej nas, Moja Komenda, Camerimage – Sztuka Wyboru).

W ramach rezerwy celowej przeznaczonej na realizację Programu w 2016 roku dofinansowano 52 projekty dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych, przeciwdziałania patologiom oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zaprezentowali następujące projekty realizowane w 2016 roku:

  • „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” – autor Starostwo Powiatu Tucholskiego,
  • „DOM – czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom” – Starostwo Powiatu w Gołdapi,
  • ,,Dzieci w Gminie Nidzica przemocy mówią NIE”  - Urząd Miejski w Nidzicy.
  • Konferencja "Razem Bezpieczniej #1
  • Konferencja "Razem Bezpieczniej #3
  • Konferencja "Razem Bezpieczniej #6

Mapa serwisu