Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.11.2016

Szef MSWiA na granicy polsko-słowackiej w Barwinku

Minister Mariusz Błaszczak w Barwinku

- Jest to ważne miejsce, ponieważ współpraca służb naszych  i słowackich przyjaciół jest istotna w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa Polski i Słowacji  - powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas wizytacji Polsko-Słowackiego Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku. - Państwa V-4 wspólnie zapewniają również bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej - dodał.

Po obejrzeniu pomieszczeń operacyjnych komendant  Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk Piotr Patla oraz Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu  Jadwiga Zenowicz przedstawili ministrowi funkcjonowanie Centrum.

- Kontrole graniczne w czasie Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO, mimo że były niedogodnością, spotkały się z pozytywnym odbiorem podróżnych. Kierowcy byli świadomi, że poprawią bezpieczeństwo – zauważył Piotr Patla.

Dyrektor Jadwiga Zenowicz zwróciła uwagę na rolę Służby Celnej w walce z wyłudzeniami podatku VAT oraz przedstawiła pomysł powołania Grupy Mobilnej Zwalczania Przestępczości z siedzibą w Barwinku, która usprawniłby skuteczność kooperacji służb.

Podsumowując wizytę minister Mariusz Błaszczak jeszcze raz podkreślił kluczową rolę współpracy służb Polski i Słowacji w zapewnieniu bezpieczeństwa i podziękował funkcjonariuszom za ich pracę.

Na zakończenie pobytu w Barwinku minister wizytował odcinek granicy polsko-słowackiej.

W spotkaniu wzięli również udział Zastępca Komendanta Głównego SG gen. Bryg Jacek Bajgier, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, zastępca Komendanta Głównego Policji Jan Lach, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz zastępca pełnomocnika granicznego Policji Republiki Słowackiej płk Vladimir Gladic

Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku jest ośrodkiem, w którym Policja, Straż Graniczna i Służba Celna oraz oficer łącznikowy słowackiej służby celnej wymieniają  informacje w ramach służb dyżurnych, pozyskują i przekazują materiały analityczne oraz koordynują wspólne działania w pasie przygranicznym po obu stronach granicy.

  • Minister Mariusz Błaszczak w Barwinku
  • Minister Mariusz Błaszczak w Barwinku
  • Minister Mariusz Błaszczak w Barwinku

Mapa serwisu