Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.11.2016

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Markiem Olszewskim, wójtem Lubicza reprezentującym Związek Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczył listopadowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Na posiedzeniu Ministerstwo Rozwoju przedstawiło informację o stanie wdrażania środków europejskich z perspektywy 2014-2020. Ponadto przyjęto projekty ponad 60 aktów prawnych, w tym pakiet dwudziestu trzech rozporządzeń Ministra Cyfryzacji regulujących i usprawniających działanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 14 grudnia 2016 roku.

 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mapa serwisu