Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.11.2016

Centralna Aplikacja Raportująca – sprawniejszy obieg informacji o zagrożeniach

Uczestnicy spotkania

Podpisane w środę porozumienie pozwoli na dalszy rozwój Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR) – narzędzia komunikacji, z którego na co dzień korzystają centra zarządzania kryzysowego w całym kraju. To już drugie porozumienie dotyczące działania tej aplikacji.

Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia mającego na celu utrzymanie i rozwój Centralnej Aplikacji Raportującej podpisali Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) to system raportowania o zagrożeniach używany przez służby i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski. Prace nad aplikacją rozpoczęły się w 2012 roku. Rok później miał miejsce program pilotażowy, po czym CAR została uruchomiona w całym kraju.

Oprócz centrów zarządzania kryzysowego dostęp  do  aplikacji  na  prawach  obserwatora  mają też  Policja  i Straż Graniczna. W przyszłości otrzyma go również Państwowa Straż Pożarna. CAR pozwala m.in. sortować raporty według rodzaju zagrożenia, formy lub poziomu, na którym powstały (centralny, wojewódzki i powiatowy).  

Podpisanie nowego Porozumienia ułatwi dalszy rozwój CAR. Otrzyma ona kolejne funkcje, będą też mogły z niej korzystać dalsze służby i instytucje. Celem jest, aby w przyszłości aplikacja ta była powszechnie stosowana, co poprawi zdolność naszego kraju do reagowania na kryzysy i zagrożenia.

 

  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania

Mapa serwisu