Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.12.2016

Szef MSWiA w Sejmie o ustawie dezubekizacyjnej

- Nowa ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań zapewniających zniesienie przywilejów emerytalnych, związanych z pracą w aparacie represji PRL – mówił minister Mariusz Błaszczak uzasadniając projekt tzw. ustawy dezubekizacyjnej w Sejmie.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślał, że niezbędne jest ograniczenie przywilejów emerytalnych i rentowych osobom, które pracowały w aparacie bezpieczeństwa PRL, ze względu m.in. na powszechne poczucie naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej.

-Zaproponowane obecnie rozwiązania nie mają charakteru represyjnego, nie ustanawiają odpowiedzialności za czyny karalne popełnione w okresie PRL, ani nie zastępują takiej odpowiedzialności, a jedynie odbierają niesłusznie przyznane przywileje – zaznaczał szef MSWiA.  

Spośród byłych funkcjonariuszy SB oraz pozostających po nich rencistów rodzinnych:

  • 32 osoby otrzymują świadczenia powyżej 12 tys. zł,
  • 103 w przedziale 9 - 12 tys. zł,
  • 1 230 w przedziale 6 - 9 tys. zł,
  • 11 679 w przedziale 3 - 6 tys. zł,
  • 18 598 w przedziale 1-3 tys. zł.

Jak zaznaczył minister Mariusz Błaszczak tylko 611 osób otrzymuje świadczenia zbliżone do najniższej kwoty w systemie powszechnym czyli poniżej 1 tys. zł

Według nowych przepisów obniżona  emerytura nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej z ZUS (obliczonej za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy, według stanu na czerwiec 2016 roku jest to około 2053zł). Obniżona renta inwalidzka nie będzie przekroczy miesięcznej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS (według wstępnych danych kwota ta w czerwcu 2016 roku wynosiła 1543,05 zł). Natomiast obniżona renta rodzinna nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS (według wstępnych danych kwota ta w czerwcu 2016 roku wynosiła 1725,33 zł).

-Szacujemy, że zmniejszeniu ulegnie ponad 32 tys. świadczeń, to jest: ponad 18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. rent policyjnych i ponad 9 tys. policyjnych rent rodzinnych – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA podkreślił, że dzięki wprowadzanej ustawie państwo zaoszczędzi miesięcznie ponad 45 mln. zł, co daje rocznie ponad 500 mln zł.

- Proszę Wysoką Izbę o dalszą pracę nad projektem i niezwłoczne uchwalenie nowelizacji ustawy z 2009 roku. Domaga się tego od nas pamięć o ofiarach komunistycznego aparatu w Polsce. Dość już minęło lat, w których zasada elementarnej sprawiedliwości nie była respektowana – zakończył minister.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, a wypłacanie obniżonych świadczeń rozpocznie się od 1 października 2017 roku. Projekt został skierowany do dalszych prac w Sejmie. 

Mapa serwisu