Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.12.2016

Spotkanie Rady Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Brukseli

Rada JHA

Reforma polityki migracyjnej i walka z terroryzmem - to główne tematy piątkowego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE w Brukseli. Polskę reprezentował Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA.

Minister Skiba raz jeszcze podkreślił zdecydowany sprzeciw Polski wobec ustanowienia automatycznego mechanizmu alokacji, który miałby charakter przymusowy. Zdaniem rządu, instrument ten w żaden sposób nie przyczyni się do zmniejszenia napływu migrantów - będzie wyłącznie pogłębiał kryzys i spory pomiędzy państwami.

Polska realizuje zasadę elastycznej solidarności na poziomie europejskim. Aktywnie wspiera unijnych partnerów, którzy mają problemy z ochroną swoich granic. Polscy eksperci i funkcjonariusze biorą udział w misjach między innymi na Węgrzech, w Macedonii i w Słowenii.  Strona polska podkreśliła też gotowość do dalszej współpracy i zwiększenia pomocy jeśli będzie taka konieczność.

Obecni na posiedzeniu ministrowie podjęli również dyskusję na temat walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Polska popiera rozwijanie działań, które mają wzmocnić ochronę przed przepływem nielegalnych danych i wykorzystaniem sieci do celów niezgodnych z prawem. Potrzebne jest też wzmacnianie współpracy pomiędzy dostawcami usług elektronicznych a służbami – tak, aby usprawnić wymianę informacji.

Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych jest jednym ze składów Rady Unii Europejskiej, gromadzącej ministrów państw członkowskich. Odpowiada ona za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen. Jej zadaniem jest także ułatwianie i ulepszanie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu dba ona o ochronę granic zewnętrznych i stara się zacieśniać współpracę policyjną i celną. 

Mapa serwisu