Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.12.2016

Polsko-Walońsko-Brukselska Komisja Mieszana podpisała porozumienie o współpracy na lata 2017 – 2019

Współpraca w dziedzinach polityki społecznej, kultury, edukacji, turystyki i badań naukowych w latach 2017-2019 – między innymi tego dotyczy porozumienie podpisane przez Jakuba Skibę, Sekretarza Stanu w MSWiA oraz Pascale Delcomminette, Administrator Generalną w Walonie Bruxelles International. Program wykonawczy na najbliższe trzy lata podpisano podczas VII posiedzenia Polsko-Walońsko-Brukselskiej Komisji Mieszanej.  W tym roku obchodzona jest 20. rocznica podpisania umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli. Podczas obrad, którym przewodniczyli wiceminister Jakub Skiba oraz Pascale Delcomminette, podsumowano wdrażanie Programu Wykonawczego na lata 2014 – 2016, w ramach którego udało się zrealizować 24 projekty. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja projektu „Muzyka współczesna w Belgii i w Polsce” – w jego ramach w tym roku odbyły się wspólne koncerty zarówno w polskich, jak i belgijskich miastach. - Nasz wspólny dorobek oraz lata przyjaźni pokazują, że obie strony w dalszym ciągu widzą potrzebę i potencjał dla dalszej współpracy w konkretnych obszarach, które mają bezpośrednie przełożenie na życie naszych społeczeństw, m.in. w zakresie szkolnictwa, nauki czy kultury - powiedział Jakub Skiba otwierając posiedzenie Komisji. Minister podkreślił także rolę współpracy polskich urzędów wojewódzkich z Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli w dziedzinie wsparcia osób niepełnosprawnych. Sekretarz Stanu w MSWiA wskazał również, że jest to ten wymiar współdziałania i wymiany doświadczeń, który przekłada się na konkretną pomoc osobom potrzebującym. Program Wykonawczy na lata 2017-2019 zawiera 21 projektów. Oprócz sfery kultury, nauki i szkolnictwa wyższego, w ramach Programu dostępna jest między innymi bogata oferta staży i stypendiów administracyjnych, językowych i badawczych.

Współpraca w dziedzinach polityki społecznej, kultury, edukacji, turystyki i badań naukowych w latach 2017-2019 – między innymi tego dotyczy porozumienie podpisane przez Jakuba Skibę, Sekretarza Stanu w MSWiA oraz Pascale Delcomminette, Administrator Generalną w Walonie Bruxelles International. Program wykonawczy na najbliższe trzy lata podpisano podczas VII posiedzenia Polsko-Walońsko-Brukselskiej Komisji Mieszanej.

W tym roku obchodzona jest 20. rocznica podpisania umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli. Podczas obrad, którym przewodniczyli wiceminister Jakub Skiba oraz Pascale Delcomminette, podsumowano wdrażanie Programu Wykonawczego na lata 2014 – 2016, w ramach którego udało się zrealizować 24 projekty. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja projektu „Muzyka współczesna w Belgii i w Polsce” – w jego ramach w tym roku odbyły się wspólne koncerty zarówno w polskich, jak i belgijskich miastach.

- Nasz wspólny dorobek oraz lata przyjaźni pokazują, że obie strony w dalszym ciągu widzą potrzebę i potencjał dla dalszej współpracy w konkretnych obszarach, które mają bezpośrednie przełożenie na życie naszych społeczeństw, m.in. w zakresie szkolnictwa, nauki czy kultury - powiedział Jakub Skiba otwierając posiedzenie Komisji. Minister podkreślił także rolę współpracy polskich urzędów wojewódzkich z Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli w dziedzinie wsparcia osób niepełnosprawnych. Sekretarz Stanu w MSWiA wskazał również, że jest to ten wymiar współdziałania i wymiany doświadczeń, który przekłada się na konkretną pomoc osobom potrzebującym.

Program Wykonawczy na lata 2017-2019 zawiera 21 projektów. Oprócz sfery kultury, nauki i szkolnictwa wyższego, w ramach Programu dostępna jest między innymi bogata oferta staży i stypendiów administracyjnych, językowych i badawczych.

 • VII posiedzenie Polsko-Walońskiej-Brukselskiej Komisji Mieszanej
 • VII posiedzenie Polsko-Walońskiej-Brukselskiej Komisji Mieszanej
 • VII posiedzenie Polsko-Walońskiej-Brukselskiej Komisji Mieszanej
 • VII posiedzenie Polsko-Walońskiej-Brukselskiej Komisji Mieszanej
 • VII posiedzenie Polsko-Walońskiej-Brukselskiej Komisji Mieszanej
 • VII posiedzenie Polsko-Walońskiej-Brukselskiej Komisji Mieszanej
 • VII posiedzenie Polsko-Walońskiej-Brukselskiej Komisji Mieszanej
 • Polsko-Walońsko-Brukselska Komisja Mieszana podpisała porozumienie o współpracy na lata 2017 – 2019
 • Polsko-Walońsko-Brukselska Komisja Mieszana podpisała porozumienie o współpracy na lata 2017 – 2019

Mapa serwisu