Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.01.2017

Przed MSWiA rok nowych zadań

- Podstawą bezpieczeństwa jest zaufanie - powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas środowej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konferencja stanowiła podsumowanie spotkania z Premier Beatą Szydło, w którym wziął udział szef MSWiA oraz Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Spotkania te są elementem rozpoczętego właśnie przeglądu ministerstw. Ma on służyć podsumowaniu dotychczasowych zadań, ale też określeniu celów na kolejne 12 miesięcy.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że priorytetem obecnego rządu jest bezpieczeństwo Polaków. Przypomniała też  zeszłoroczne Światowe Dni Młodzieży i Szczyt NATO, które do dziś są bardzo wysoko oceniane na całym świecie. Pani Premier podziękowała za zaangażowanie MSWiA i podległych mu służb w organizację i zabezpieczenie obu tych wydarzeń.

W swoim wystąpieniu, minister Mariusz Błaszczak przedstawił wyzwania, jakie stoją przed jego resortem. Najważniejszym z nich jest modernizacja służb mundurowych. W ciągu czterech najbliższych lat dostaną one na ten cel 9,2 mld zł. Pieniądze te pozwolą między innymi na odtworzenie zlikwidowanych posterunków Policji. W roku 2016 do pracy wróciło  37 takich jednostek, a kolejnych 33 zostało wytypowanych do ponownego otwarcia w 2017 r. Ustawa modernizacyjna przewiduje również wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt i podwyżkę ich wynagrodzeń.

Szef MSWiA mówił także o innych działaniach MSWiA, które służą poprawie bezpieczeństwa. Należy do nich program „Dzielnicowi Bliżej Nas”. Wprowadza on zmiany w pracy dzielnicowych tak, aby byli oni bardziej dostępni dla mieszkańców i mieli więcej czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Kontakt z nimi jest bardzo prosty dzięki zaprezentowanej przez ministra aplikacji „Moja Komenda”. Pozwala ona błyskawicznie sprawdzić nazwisko i telefon dowolnego dzielnicowego w kraju.

- To narzędzie, które poprawi poczucie bezpieczeństwa  - podkreślił minister Błaszczak              

Mówiąc o zeszłorocznych sukcesach, takich jak Światowe Dni Młodzieży, szef MSWiA zaznaczył, że nawet najlepiej wyposażona policja nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa, jeśli nie będzie darzona zaufaniem przez mieszkańców. Dlatego służby muszą być realną pomocą dla obywateli. Realizacji tego celu służy między innymi Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której można anonimowo zgłaszać niebezpieczne sytuacje w swojej okolicy. Policja nie bagatelizuje żadnych zgłoszeń, nawet tych, które dotyczą drobnych spraw.

Ostatnim punktem wypowiedzi ministra było bezpieczeństwo granic. MSWiA działa w szerokiej perspektywie. Polscy Strażnicy Graniczni pomagają również w zabezpieczeniu granic naszych partnerów. Jak dotąd uczestniczyli w misjach na Węgrzech, w Macedonii, Grecji, Słowenii i w innych miejscach, gdzie ich wsparcie jest potrzebne. W 2017 r. MSWiA planuje również przygotowanie nowej ustawy o cudzoziemcach. ma ona zabezpieczyć nasz kraj przed zagrożeniami związanymi z nielegalną imigracją.

  • P. Tracz/KPRM
  • fot. KPRM
  • Konferencja #3

Mapa serwisu